top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Iedereen die een reservatie maakt bij Côté Jardin verklaart zich automatisch akkoord met de algemene voorwaarden zoals hieronder verder omschreven.


Praktische Informatie en huisregels vind je op onze pagina ‘Praktisch
 

Eigenaar van de website, aanbod en bindende voorwaarden

 

 • Deze website is eigendom van en wordt beheerd doorJana Genie – Leeuwerikstraat 40 – 9840 De Pinte.

 • Deze Voorwaarden bevatten de bepalingen waaronder je onze website en de door ons aangeboden diensten kunt gebruiken. Deze website biedt bezoekers een overzicht van onze privé wellness activiteiten.

 • Door de website van onze dienst te bezoeken of te gebruiken, verklaar je dat je deze Voorwaarden hebt gelezen en begrepen en dat je ermee instemt eraan gebonden te zijn.

 

Voorwaarden gebruik website

 • Om onze website te gebruiken en/of gebruik te maken van onze diensten, moet je meerderjarig in uw rechtsgebied, en de wettelijke bevoegdheid, het recht en de vrijheid hebben om deze Voorwaarden als een bindende overeenkomst aan te gaan.

 • Je mag deze website niet gebruiken en/of diensten ontvangen als dit verboden is of onder enige wet- of regelgeving van toepassing.

 

Commerciële voorwaarden

 • Wanneer je een arrangement boekt of extra opties reserveert, gaat je ermee akkoord dat:

  • je verantwoordelijk bent voor het lezen van de volledige item vermelding voordat je een toezegging doet om het te kopen:

  • je een wettelijk bindend contract aangaat om een item te kopen wanneer je je ertoe verbindt een item te kopen en je het betalingsproces voltooit.

 

 • De prijzen die wij in rekening brengen voor het gebruik van onze diensten staan vermeld op de website. Wij behouden ons het recht voor om onze prijzen op elk moment te wijzigen en om prijsfouten die per ongeluk kunnen optreden te corrigeren. 

 

Verkoopsvoorwaarden

 

 • Het niet betalen annuleert niet automatisch zonder enig tegenbericht je reservatie. 

 • Alle annulaties dienen schriftelijk te gebeuren per mail aan info@welless-cotejardin.be of op whatsapp op het nummer 0495/36.71.16 

 • Bij annulatie van een gemaakte reservatie binnen de 48 uur, is er een schadevergoeding van 30€. 
  Bij annulatie van minder dan 24 uur, is het volledige bedrag minstens verschuldigd, de klant kan zich in geen geval op overmacht (o.m. ongeval, slecht weer, ziekte, overlijden, beletsel, etc.) beroepen. 

 • Onze facturen zijn betaalbaar via online betalig of contant te Leeuwerikstraat 40, te De Pinte, zonder korting behoudens andersluidende overeenkomst bij bestelling. 

 • Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd aan 1% per maand. Daarenboven zal bij gehele of gedeeltelijk niet-betaling van de schuld op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 10% met een minimum van 35 EUR per factuur. 

 • Bij niet-naleving van één van de verplichtingen door ons, is deze schadevergoeding t.o.v. de klant op dezelfde wijze verschuldigd.

 • Aanbiedingen en promoties zijn steeds van tijdelijke duur en zolang de voorraad strekt. Côté Jardin kan na afloop van de aanbieding of promotie niet langer garanderen de producten te kunnen leveren of de prijzen te kunnen aanhouden die van toepassing waren op de aanbieding of promotie.

 

Op al onze rechtsverhoudingen is de Belgische wetgeving van toepassing.

 

 

 

Voorwaarden gebruik accommodatie

 

 • Alle accommodatie aangeboden op onze site is te goeder trouw beschreven en voldoet aan de normen en Belgische wetgeving. De klant kan hieraan geen rechten ontlenen. 

 • Je bent zelf verantwoordelijk voor het correcte gebruik van de accommodatie. 
  Côté Jardin kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen, diefstal of materiële schade die aangericht wordt.

 • Garantie op bepaalde producten wordt door ons enkel gegeven wanneer die garantie ook verstrekt wordt door onze toeleveranciers en fabrikanten van die producten. De garantievoorwaarden worden dan ook bepaald door de toeleveranciers of fabrikanten.

 • Instellingen van de apparatuur worden door de klanten niet gewijzigd. 

 • Het is verboden producten toe te voegen in jacuzzi, stoomcabine of sauna. 

 • Wanneer je schade aanricht bent je verplicht deze te vergoeden. 

 • Als je schade aanricht waardoor het complex niet meer ten volle 100% kan gebruikt worden, zal er een schadevergoeding van 500€ per dag betaald moeten worden. 

 • De klant heeft de verplichting de ruimte terug te geven in de staat waarin zij zich bevond bij de aanvang van de huur, met uitzondering van de omstandigheden die het gevolg zijn van het normaal gebruik van de faciliteiten. 

bottom of page